Kaupunkiympäristötalo

Kohde valmistunut: 2020​

Tilaaja: Skanska Talonrakennus Oy

Helsingin Kalasatamassa sijaitsevaan Kaupunkiympäristötaloon toteutettiin 30. Kerroksen vesikatolle pinta-alaltaan laaja n. 3500m2 viherkatto, erilaisia oleskeluterasseja 4. ja 5. kerrokseen sekä maantason arkadien kivityöt.

Vesikaton viherkatolla on maksaruohoalueita, kiveyksiä ja sorastuksia sekä kolme Suomelle tyypillistä ja toisistaan poikkeavaa teema-aluetta; hiekka- ja soraranta, linnoitusketo ja nummi, jotka jäljittelevät luonnollisia elinympäristöjä. 

Viihtyisillä terasseilla on erilaisia kiveyksiä, teräsreunoista tehtyjä istutusaltaita ja monipuolisesti erilaisia viheralueita.

Viherkatolla ja terasseilla on laaja kasvien lajikirjo, kaikkiaan 60 000 kasvia, joista vajaa sata on puuvartisia, 1 200 varpuja ja loput ruohovartisia.

Kaikki materiaalit kohteen viher- ja kivitöitä varten nostettiin mobiilinosturilla viherkatolle sekä terasseille Viher-Pirkka Oy:n toimesta.

https://rakennusmaailma.fi/lehti/11-2022/viherkatot-lisaavat-kaupungin-vehreytta-ja-viihtyisyytta/

https://www.vyl.fi/viherymparisto/lehdet/jutut/vy-3-2021/dynaamisten-istutusten-hoito-vaatii-ammattitaitoa/